SINE SENSU

En orden för sällskaplig samvaro

Ordens ideologi

ORDEN skall befrämja utbredandet av en lättsam och utvecklande livsåskådning.
ORDEN skall bereda sina medlemmar tillfälle till sällskaplig samvaro.
ORDEN skall stödja uppkomsten av projekt och arrangemang i Ordens anda.

Ordens mål och mening

Sine Sensu är en orden skapad för att förhöja livskvalitén hos sina medlemmar på ett sätt som är förenat med en syn av städat skämt och roande etikettordning. Vidare har orden övergripande mål som att ta hand om sina bröder/systrar i vardagliga betingelser samt hjälpa en broder/syster i trångmål. Sine Sensu är framförallt en sammanslutning av vänner som vill dela sina intressen och sin glädje för livet. Sine Sensu arrangerar olika tillställningar för att vårda den speciella kulturform som sällskapet står för samt ge alla medlemmar den glädje som kan fås genom gemenskap och samhörighet. Det är Sine Sensus intention att alla medlemmar skall känna sig välkomna och finna stöd från sällskapets styrelse samt från bröder och systrar. Orden bildades i Göteborg av en samling akademiker från olika universitet och högskolor i Västra Götalandsregionen. Orden är sluten vilket betyder att man måste bli rekommenderad av någon broder/syster för att inträda. Orden har sitt huvudsäte i Göteborgs stad.